Swift Norden 700-serien

Lång paus i Swifts produktion skapar ny organisation

Som brittiskt företag under pågående Corona pandemi drabbades Swift Group av en lång nedstängning av sin produktion. Dessutom har det skett en stor ökning av inhemsk brittiskt semestrande på grund av restriktioner för resor utomlands. Det sammantaget gör att Swift Group väljer att fokusera på att förse sin hemmamarknad med produkter för modellår 2021. Företaget tar därför en längre paus i sin exportsatsning av husbilar.

Det här i sin tur drabbar Brittiska Fritidsfordon Norden AB som agent och importör. Vår affärsmodell har varit att arbeta med låga marginaler baserat på höga volymer. Ett "parkerat" modellår 2021 gör det omöjligt att skapa intäkter. Av dessa skäl har vi beslutat att avsluta vårt samarbete med Swift Group.

Swift Group ett stort och väletablerat företag. De kommer att fortsätta med eftermarknaden och leveranser av reservdelar till alla skandinaviska kunder, och samtliga garantier som följde fordonet vid köpetillfället gäller även fortsättningsvis. Swifts återförsäljare och serviceverkstäder kommer per omgående att beställa reservdelar och hantera garantiärenden direkt hos Swift fabriken. Swift har dedikerat en kontoansvarig till de Skandinaviska återförsäljarna och serviceverkstäderna.

Vi vill tacka alla kunder för de här åren och önskar er många trevliga resor med era Swift husbilar.

Brittiska Fritidsfordon Norden AB